Отказ от отговорност

Настоящата правна бележка регулира употребата на уебсайта www.zdraveikrasota.bg на GRUPO M CONTIGO S.L., CIF B37527900 с адрес Concejo 13, 37002, Саламанка, регистран в Търговския Регистър на Саламанка на 08.20.2013, стр. 146, том 442, книга 0, лист SA-15157.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

В съответствие с общия характер на отношенията между GRUPO M CONTIGO S.L. и Потребителите на техните телематични услуги същите попадат под Испанска юрисдикция и Испанските закони.

УПОТРЕБА И ДОСТЪП ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Потребителят остава информиран и приема, че с достъпа си до настоящия сайт, не встъпва в никакви търговски отношения с GRUPO M CONTIGO S.L. или с който и да е от техните локални офиси.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Правата върху интелектуалната собственост над съдържанието на тези уеб страници, графичния дизайн и кодове са собственост на GRUPO M CONTIGO S.L. и затова тяхното възпроизвеждане, разпространение, публична комуникация или всяка друга дейност, която може да бъде извършена със съдържанието на този уебсайт е абсолютно забранена, дори и ако са назовани източници без предварителното писмено съгласие на GRUPO M CONTIGO S.L..

УЕБ СЪДЪРЖАНИЕ И ЛИНКОВЕ

GRUPO M CONTIGO S.L. си запазва правото да актуализира, променя или премахва информацията, която се съдържа на тази уеб страница и дори да ограничи или забрани достъпа до тази информация на определени потребители.

GRUPO M CONTIGO S.L. не поема никаква отговорност за информацията на страниците на трети страни, които могат да се достъпят чрез „линкове“ от която и да е страница на GRUPO M CONTIGO S.L.. Наличието на линкове на всички страници на GRUPO M CONTIGO S.L. е единствено с информативна цел и по никакъв начин не представлява съвети, покани или препоръки.